Följ

Hur man kommunicerar personliga insamlingar på sin webbplats

Genom att berätta om att man kan starta egna insamlingar på BetterNow på er organisations hemsida, så kommer besökstrafiken öka och vidare locka till fler insamlare och donatorer. Boka in ett möte med en web-administratör inom er organisation för att se till att budskapet framträder tydligt på er webbplats. Här är några tips på hur ni kan göra det: 

Lägg till en framstående länk på er hemsida 
Desto mer aktiva ni är med att främja er BetterNow profil, desto mer trafik kommer det att locka till sidan - och genera i desto fler insamlare. En viktig kanal är er egen webbplats, eftersom människor som är intresserade av era projekt kommer att besöka den. Ni har förmodligen redan en "stöd oss" sektion på er webbplats med olika alternativ på hur man kan stödja er sak. Personliga insamlingar är en av dem. Lägg till en knapp eller widget på er webbplats som gör de potentiella insamlarna verksamma och kopplar dem direkt till er sida på BetterNow. Vi tillhandahåller med widgets som man enkelt kan lägga till - lär dig mer här . 

Förklara hur man startar insamlingar 
Genom att lägga till personliga insamlingar på er webbplats kommer ni att nå nya enskilda insamlare som vill stödja er sak på nätet, men de är förmodligen inte professionella insamlare. Hjälp dem att bli stora och framgångsrika supportrar. Inspirera och vägled dem i hur man skapar en lyckad insamling och hur de kan engagera sina nätverk. Ge tips på hur de kommer igång. Skriv en kort "guide" med tips och placera den på din webbplats under avsnittet för insamlingar på nätet. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk