Följ

Exempel på evenemang

Det finns många olika sätt att organisera evenemang och en mycket viktigt del här är att tänka kreativt och göra något som är meningsfullt för att människor ska delta.

Här är några exempel på hur evenemang har använts:

  • Vissa välgörenhetsorganisationer skapar ett evenemang för att utnyttja ett tävlingselementet, eftersom du kan låta insamlarna skapa och gå med i lag. Dessa lag kan skapas av insamlarna själva, där de skapar egna lag av t.ex. vänner eller kollegor, och tävla med andra lag i evenemanget.

 

  • Andra välgörenhetsorganisationer skapar organiserade lag själva och lägger därefter till medlemmar i lagen. Lagen kan till exempel vara olika städer i områden som deltar i samma händelse. Det kan också vara lag som sätts ihop utifrån andra kriterium.

 

  • Om din organisation har ett evenemang tillsammans med en eller flera andra organisationer kan du skapa ett gemensamt evenemang. Människor är olika och har olika känslor om olika välgörande ämnen baserat på sin egen personlighet och livserfarenhet, och därför är det bra att låta människor välja orsaken som ligger närmast deras hjärtan. På så sätt kan du få fler deltagare att delta i evenemanget, eftersom du inkluderar ett större antal människor. Evenemanget kan på så sätt få större nätverk.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk