Följ

Hur skapar jag ett evenemang

Evenemanget borde vara knutet till minst ett av dina egna projekt. Du kan också knyta flera projekt till ett evenemang, om relevant kan du också dela ett evenemang med en annan organisation. Om du vill knyta din evenemang till ett nytt projekt, börja med att skapa projektet och lägga till alla detaljer.

Hur man skapar ett evenemang?

För tillfället är det bara BetterNow som kan skapa evenemang, och du måste därför kontakta oss på support@betternow.org om du vill ha ett evenemang skapad för din organisation eller helt enkelt veta mer om det. När du ber om ett evenemang måste du också ge oss följande information om evenemanget:

  • Namn
  • Beskrivning
  • Plats
  • Start och Slutdatum
  • En länk till projektet som du vill ha händelsen knuten till

Du kan alltid själv göra ändringar till evenemanget efter det har skapats.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk